ATPAKAĻ

IMANTA TEC–1

Projekta tips: Infrastruktūras objekts

Pasūtītājs: AS Latvijas elektriskie tīkli

Ieguldījums: 330 kV kabeļa un optisko kabeļu izbūve

Laiks: 2011–2012

Kompānijas: LEC

Valsts: Latvija

Projekta apraksts

No apakšstacijas Imanta līdz apakšstacijai TEC–1 tika īstenota jaunas 330 kV kabeļu līnijas izbūve. Projekta ietvaros LEC veica inženierģeoloģiskās izpētes darbus Daugavas ūdens teritorijā, beztranšejas horizontālās urbšanas darbus Daugavas šķērsojumā, 330 kV kabeļu un optiskās kabeļu kanalizācijas izbūves darbus, 330 kV kabeļu savienojumu uzmavu un optisko kabeļu savienojumu uzmavu aku izbūvi, 330 kV kabeļa un optisko kabeļu instalāciju, kā arī 330 kV kabeļa un optisko kabeļu savienojumu uzmavu izbūvi.
Lielākais izaicinājums projekta realizācijas gaitā, kas ļāva apliecināt LEC profesionalitāti un prasmes, bija Daugavas šķērsojums — kabeļu kanalizācijas izbūve, 330 kV kabeļu un optisko kabeļu instalācija.  Daugavas šķērsojuma beztranšejas metodes – horizontālās urbšanas aptuvenais kopējais garums bija 740 m. Projekta kopējais trases izbūves garums veidoja 2200 m.

ATPAKAĻ