SKONTO GROUP politikas

SKONTO GROUP ir viena no vadošajām būvniecības nozares uzņēmumu grupām Latvijā. Lai padarītu mūsu uzņēmumu darbu efektīvāku, caurspīdīgāku un vienotāku grupas ietvaros, mēs ikdienas rīkojamies atbilstoši mūsu vērtībām un principiem, kas ir noteikti grupas pārvaldības politikās. 

Mūsu politiku mērķis nav aizstāt piemērojamos likumus un normatīvos aktus, bet gan noteikt galvenos principus, pieeju un vadlīnijas, kas ir jāievēro papildus normatīvajiem aktiem. SKONTO GROUP Ētikas un rīcības kodekss nosaka pamatprincipus visās uzņēmuma darbības un sadarbības jomās, turklāt katra atsevišķā politika detalizēti apraksta rīcības prasības konkrētajā jomā. 

 

Mēs arī sagaidām, ka mūsu sadarbības partneri iepazīsies ar mūsu politikām un sadarbībā ar SKONTO GROUP ievēros visas tajās noteiktās prasības. 

 

 

SKONTO GROUP politikas: 

 

Trauksmes celšana

Ja Jūs esat novērojis, ka SKONTO GROUP darbinieka vai sadarbības partnera rīcība nav bijusi ētiska, saskaņā ar likumu vai mūsu politikās noteiktajiem principiem, lūdzu, ziņojiet mums par to! Ziņot par neatbilstībām vai aizdomām par neatbilstībām Jūs esat aicināti: 

  • aizpildot ziņošanas formu šeit;
  • sūtot informāciju uz e-pastu report@skontogroup.com;
  • vai zvanot uz tālruņa numuru 67096120. 

SKONTO GROUP nodrošina, ka Jūsu ziņojums tiks uztverts nopietni un pret Jūsu datiem izturēsies konfidenciāli. 

 

Ar SKONTO GROUP Iekšējās trauksmes celšanas sistēmas vadlīnijām ir iespējams iepazīties šeit