ATPAKAĻ

RĪGAS HES

Projekta tips: Inženierbūve

Pasūtītājs: GE Renewable Energy

Ieguldījums: Hidroagregātu demontāža, sistēmu nomaiņa, atjaunošana, montāža

Laiks: 2016–2022

Kompānijas: LEC

Valsts: Latvija

 

Projekta apraksts

Rīgas hidroelektrostacija (HES) uzsāka elektroenerģijas ražošanu 1970. gadu vidū, un tajā ir uzstādīti seši hidroagregāti ar kopējo jaudu 402 MW. Šobrīd Rīgas HES veiksmīgi norit hidroagregātu rekonstrukcijas projekts, kuru plānots pabeigt 2022. gadā. LEC pārziņā ir apjomīgs darbu klāsts: esošo hidroagregātu demontāža, turbīnas un statora nomaiņa, vadaparāta atjaunošana, darba rata kameras nomaiņa, turbīnas vāka atjaunošana, pēdas gultņa atjaunošana, segmentu nomaiņa. Tāpat tiek arī veikta polu, tehniskās ūdens sistēmas, agregāta vadības un eļļas vadības sistēmas nomaiņa, elektrisko primāro un sekundāro sistēmu nomaiņa. LEC strādā pie rotora atjaunošanas, demontēto daļu atjaunošanas un krāsošanas, veic celtniecības darbus un hidroagregāta montāžu, izmantojot atjaunotās un piegādātās daļas. Projekta ietvaros notiek arī hidroagregāta ieregulēšana un pārbaudes.
Ņemot vērā projekta nozīmīgumu un apmēru, tam ir piemērotas īpaši augstas darba un vides aizsardzības un kvalitātes prasības. Sākot no specializētām apmācībām līdz jaunu darba plānošanas sistēmu ieviešanai, šis projekts veido neatsveramu pieredzi visiem iesaistītajiem LEC darbiniekiem.

ATPAKAĻ