TILLBAKA

LOMBARD ROAD

Projekttyp: Bostäder, kommersiella byggnader

Beställare: Barratt London

Investering: Fasadprojektering, -tillverkning, -inköp och montering

Tidsperiod: 2016–2017

Företag: Skonto Plan

Land: Storbritannien

 

 

Projektbeskrivning

Det imponerande flervåningsprojektet på Themsens södra flodbank planerades för 135 lägenheter och 618 m2 för affärslokaler. Det ytterst inspirerande projektet har utarbetats av den flerfaldigt prisbelönte arkitekten Patel Taylor. I detta öppnar sig byggnadernas ytterfasader som på varje våning vrider sig två grader, något som ger en effekt av ett ständigt flöde.
Bortsett från byggnadernas komplicerade arkitektoniska plan, kunde Skonto Plan utan problem bygga glasfasader på en totalyta av 8 500 m2, balkongräcken samt projektera, tillverka, införksaffa och montera skyddande balkongtak i metall. Man lyckades även lösa den negativa inverkan som den deformerade beläggningen hade på fasadkonstruktion och även bygga ut det i fasaden integrerade systemet för uppsamling av regnvatten.

TILLBAKA