TILLBAKA

LETTLANDS NATIONAL-BIBLIOTEK

Projekttyp: Offentliga byggnader

Beställare: Republiken Lettlands kulturministerium

Investering: Byggnadsgrund, bärande konstruktioner, fasad- och inomhusarbeten

Tidsperiod: 2008–2014

Företag: Skonto Būve, Skonto Plan

Land: Lettland

Projektbeskrivning

Lettlands nationalbiblioteks huvudbyggnad (LNB) eller Ljusslottet är den byggnad som har högst ikonstatus inom Rigas moderna arkitektur. Denna arkitektoniska byggnads skapare är den världsberömde arkitekten Gunārs Birkerts. Möjligheten att man skulle bli knuten till förverkligandet av ett så mäktigt projekt var mycket hedrande - Skonto Būve hade en huvudroll såväl i uppförandet av LNBs huvudbyggnad som i uppförandet av de multifunktionella tekniska byggnaderna. För varje arbete som skulle utföras tog Skonto Būve fram detaljerade arbets- och konstruktionsritningar, som sedan stämdes av med arkitekterna.
I samarbete med Skonto Plan gjordes grunden, aluminium- och glasfasaderna samt byggnadens bärande metallkonstruktion. Tillverkaren av fasadprofilsystem Schüco projekterade och tillverkade c:a 15 nya profiltyper speciellt för detta projekt. För att inte bara få ett attraktivt utan även ett säkert och långvarigt resultat gjordes fasadtester på ett laboratorium i Tyskland, och i Italien testades förbindelsepunkterna för takfönstren tillsammans med takbeläggningen. För att kunna välja ut de bästa färgerna på de olika glasdelarna, lät man i Riga konstruera särskilda modeller av armerad betong för byggnaderna.
Skonto Būve genomförde en rad av inomhusarbeten, inklusive murarbete, uppförande av mellanväggar av gipsskivor och inglasade aluminiumramar och även installering av luftvärme- och luftkonditioneringssystem.
Skonto Plan gjorde alla dekorativa detaljer av rostfritt stål samt tillverkade och installerade trappräcken. Även takfönstren, takljuset, de rostfria stålsolskydden och ”Lettlands Nationalbibliotek” skrivet med monumentala bokstäver är alla ett resultat av Skonto Plans noggranna arbete.
Det komplicerade luftkonditioneringssystemet var en speciell utmaning för Skonto Būves arbetare. För att byggnadens avkylningssystem skulle fungera på det mest effektiva sättet konstruerade man ett särskilt rörsystem som sedan anslöts till LNBs huvudbyggnad samt infrastrukturbyggnaderna och floden Daugava, så att man därigenom skulle kunna använda sig av flodvattnet. Skonto Būve var också ansvarig för fasaderna på de tekniska byggnaderna, fönster, dörrar, tak samt installering av ventialtions-, gassläcknings- och vvs-system.
”Under samarbetstiden framstod Skonto Būve som ett seriöst och kvalificerat byggföretag, som i sitt arbete använde sig av moderna och progressiva material och tekniker. Skonto Būves arbetare visade sin professionalitet genom sin noggranna, snabba och kvalitativa förmåga att utföra arbetet på” under färdigställandet av projektet, löd kommentarerna från Lettlands kulturministerium, beställaren av uppförandet av LNB-byggnaden.

TILLBAKA