TILLBAKA

SPINNROCKEN

Projekttyp: Bostäder

Beställare: Skanska Sverige AB

Investering: Projektering, tillverkning, leverans och montering av prefabricerade konstruktioner av armerad betong och metall

Tidsperiod: 2012–2013

Företag: Skonto Prefab

Land: Sverige

 

Projektbeskrivning

I sin omfattning betraktas detta projekt som mycket stort med uppförandet av 11 stycken sjuvåningsbostadshus i Norrköping. Skonto Prefab bidrag var projektering, tillverkning och moneringsarbeten av bärande konstruktioner av armerad betong och metall, däribland väggar, kolonner, balkonger, ihåliga täckpaneler och trappelement. Inom projektets ramar lärde de sig en ny monteringsteknik konstruerad speciellt för kraven för att kunna säkra beläggningar i hela block. För att kunna garantera byggnadens stora beläggningar i ett stycke – för böjningen av byggnadens mellanplans monolitiska (filigrana) enormt långa beläggning lyckades man hitta en lösning genom att använda ett efterspänningskabelsystem. 

TILLBAKA